LAPA = Loss Adjustment & Property Appraisement

Nabízíme rychlý a plně profesionální servis v oblasti odhadů škod a oceňování majetku, který je zaměřen na posuzování příčin vzniku škod a vyčíslení jejich výše dle příslušných pojistných smluv.


Zajímavé odkazy