LAPA = Loss Adjustment & Property Appraisement

Nabízíme rychlý a plně profesionální servis v oblasti odhadů škod a oceňování majetku, který je zaměřen na posuzování příčin vzniku škod a vyčíslení jejich výše dle příslušných pojistných smluv.


Realizace zbytků

Nabízíme pojistitelům i poškozeným využít k realizaci zbytků naše www stránky a to zasláním specifikace nabízeného zboží. Vaše nabídka bude po dohodě prezentována v sekci ZBYTKY po dobu nejméně čtyř týdnů. Doufáme, že i touto cestou pomůžeme řešit problém, který se může vyskytnou u každé škody.