LAPA = Loss Adjustment & Property Appraisement

Naší doménou jsou zejména škody vzniklé z pojištění průmyslu a podnikatelů, kdy dojde k poškození nebo zničení jak movitého tak nemovitého majetku včetně přerušení nebo omezení výroby poškozeného (business interruption losses).


Novinky