Kvalifikace pracovníků

Pracovníci a spolupracovníci společnosti mají téměř výhradně vysokoškolské vzdělání, v mnoha případech jsou nositeli vědeckých a pedagogických hodností a absolventy akreditovaných specializačních kurzů zaměřených na oceňování majetku, na znaleckou a jinou související činnost (např. kurzů organizovaných Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně nebo jiných institucí).

Jsou autory či spoluautory metodických standardů, řešiteli grantových úkolů a zpracovateli odborných prací (v tématických oblastech např. ocenění škod při pojistné události, oceňování speciálních strojů).

Jednatelé společnosti a jejich spolupracovníci působí též jako univerzitní učitelé a dále jako školitelé v kurzech pořádaných na vysokých školách a jiných vzdělávacích a odborných institucích k problematice, která je předmětem činnosti společnosti.

Školení LAPA týmu

Součástí procesu zlepšování a zdokonalování dovedností likvidátorů a odhadců LAPA týmu pro poskytování našich služeb je pravidelné interní školení a dále studium specializačních kurzů pořádaných na univerzitách a vysokých školách (např. kurz Technické znalectví a likvidace pojistných událostí na MZLU v Brně ad.).

Pracovníci a spolupracovníci provádějící šetření škodných událostí složili předepsané zkoušky Odborné způsobilosti podle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech PU pro základní kvalifikační stupeň.

KARIÉRA

V případě zájmu o zaměstnání nebo spolupráci s naší společností Vám rádi poskytneme bližší informace písemně nebo při osobním jednání.

Můžete nám zaslat profesní životopis s průvodním dopisem na adresu naší společnosti nebo na e-mail: kariera@lapaservice.com.

Následně Vás budeme kontaktovat, abychom si s Vámi dohodli osobní jednání. Veškeré zaslané údaje jsou považovány za přísně důvěrné.