Likvidace pojistných událostí

Ilustrační foto LAPA poskytuje komplexní nabídku služeb při řešení a likvidaci pojistných událostí. Společnost samostatně provádí zhotovení dokumentace škody a potřebné prohlídky, včetně zápisů a jednání s poškozeným subjektem. Společnost provádí šetření ke stanovení příčiny škody, vyčíslení vzniklé škody a posouzení události ve vztahu k pojistné smlouvě a pojistným podmínkám.

U škod z přerušení provozu LAPA na základě prakticky ověřených zkušeností doporučí optimální postupy k zabránění nebo minimalizaci následných škod (efektivní vynaložení vícenákladů, doporučení technologického či technického charakteru, stanovení kritické cesty apod.). K tomu společnost využívá dobré znalosti místního prostředí a trhu i spolupráce se špičkovými odborníky z jednotlivých oborů.

Pracovníci společnosti jsou si vědomi odpovědnosti, která je jim dána, proto se snaží v každém okamžiku likvidace škodní události nalézat optimální řešení.

Nahlášenou škodu má přidělenu konkrétní pracovník LAPA týmu, který pracuje na pozici odhadce škody (loss adjuster) a na řešení škody spolupracuje a dohlíží senior loss adjuster. Tímto systémovým opatřením je zaručen standardní postup řešení škody a dvoustupňová kontrola práce a výsledků šetření.

U rozsáhlých škod je loss adjustrem sestaven tým odborníků z různých oborů, který řeší zadanou škodu nebo sestavuje odpovědi na položené znalecké otázky. Výsledkem práce LAPA týmu je expertní zpráva, která shrnuje informace získané v průběhu šetření a podává objednateli zprávu o výsledcích šetření.

 

Společnost řeší zejména:

 • Škody v důsledku živelní události (požáru, záplavy, úder blesku atd.)
 • Škody na strojích a zařízeních, technologických celcích, all-risk pojištění
 • Škody v důsledku přerušení nebo omezení provozu
 • Škody ze stavebně-montážního pojištění
 • Škody na zboží a zásobách, škody na movitém majetku
 • Škody na zemědělských strojích a potravinářských zařízeních
 • Škody na plodinách, zemědělských produktech a potravinách
 • Škody v důsledku degradace jakosti nebo kontaminace potravin
 • Škody z pojištění domácnosti, rodinných domů a jiných nemovitostí
 • Škody z přepravy a škody na motorových vozidlech
 • Environmentální škody a ekologické havárie
 • Škody z pojištění odpovědnosti a profesní odpovědnosti
 • Škody z odpovědnosti za výrobek
 • Škody z pojištění elektroniky
 • Škody z pojištění uměleckých děl a kulturních památek