Cargo transit

Společnost LAPA SERVICE v této oblasti poskytuje:

 

Síť havarijních komisařů a techniků skupiny LAPA SERVICE (LAPA)

Ilustrační foto

Komisaři LAPA provádí vysoce kvalitní kontrolní a likvidační služby pro pojišťovny i další subjekty, jak tuzemské, tak i zahraniční, zejména inspekci nákladů (asistence při problematických nakládkách a vykládkách), prohlídky poškozeného či zničeného zboží a havarovaných vozidel ve středoevropském regionu.

Dále provádíme prohlídky i vlastní likvidace škodných událostí z povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a havarijního pojištění motorových vozidel. LAPA také provádí likvidaci škod majetkových, průmyslových, včetně přerušení provozu, škody z pojištění fyzických osob, škody z odpovědnosti vyplývající z výkonu určité činnosti, z odpovědnosti za vadu výrobku, odpovědnosti v běžném občanském životě, škody ze stavebně-montážního pojištění, škody v leteckém provozu, škody na zdraví.

Ilustrační foto Ilustrační foto Elektronická komunikace
Komisaři sítě společnosti LAPA jsou standardně vybaveni prostředky pro elektronickou komunikaci, včetně zabezpečeného protokolu, který jim umožňuje elektronický přenos a zpracování všech standardních formátů a vyhotovených expertních, či likvidačních zpráv.

Globální síť

LAPA je začleněna do globální sítě inspekčních společností a loss adjusterů s agenty po celém světě. Všichni členové sítě jsou renomovanými profesionály a z hlediska kvality, reputace a jejich postavení v dané zemi patří mezi prvotřídní odborníky v daném oboru. LAPA je členem McLarens Young International and Global Claims Services.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAPA SERVICE

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto

Likvidace pojistných událostí
Provádíme likvidace škod na všech druzích nákladů, jednání s příjemci zboží a následně jsme schopni zprostředkovat příslušnou finanční náhradu.

Inspekční činnost

  • kontrola zásilek (preventivní i následná), kontrola skladů, kontrola kvality a kvantity, kontrola nakládky, uložení a zajištění nákladu, kontrolní asistence při nakládce nadrozměrných nákladů
  • v případě ztrát či krádeží provádíme investigativní činnost
  • spolupráce v oblasti minimalizace a zábrany možných následných škod
  • možnost zajištění prodeje znehodnoceného zboží formou aukce a nabídky na webových stránkách

Vystavování havarijních certifikátů
Na základě námi vystavených havarijních cestifikátů pojišťovna poskytuje finanční náhradu/pojistné plnění, jedná se o dokumenty popisující druh, rozsah a případnou příčinu vzniku škody.

Regresní agenda (uplatnění nároků/postihů)
... jedná se o zajištění refundace náhrady škody pojišťovnám od odpovědných třetích stran.

Překladatelská a tlumočnická činnost
... nejen v oblasti pojišťovnictví a mezinárodní přepravy.